สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 6 พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรายื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 23 – 27 มกราคม 2566