สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com

รายละเอียด