สำนักงานทางหลวงที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี
เงินเดือน 18,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานโยธา 2 อัตรา
วุฒิ ปวช – ปวส สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ข่างโยธา
เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับและตวบคุมเครื่องจักร 3 อัตรา
วุฒิ ปวช ปวท ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร
เงินเดือน 11280 – 13800 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2566 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด