สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี