สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถโมบาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถโมบาย 1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท

คุณสมบัติ
เพศชาย / มีใบขับขี่ บ.2
วุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 222 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองตอนใต้ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือ ติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055 -301082 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม