สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานจิตวิทยา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

📌เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานจิตวิทยา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คลิ๊ก