ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมางานการเงินและบัญชี

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนบริหารงานทั่วไป (ด้านงานการเงินและบัญชี)

ใข้วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

เงินเดือน 15000

ขอและยื่นใบสมัคร ต้งแต่วันนี้ -27 มกราคม 2566 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก