ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม รับสมัครงาน

✍รับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ และออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9450 – 12000 บาท

✍ ท่านใดสนใจสมัครงานสามารถเดินทางเข้ามา กรอกใบสมัครที่ศูนย์​ฯ​ ระหว่างเวลา​ 08.00-17.00
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม​ที่​​ 055-252555​ หรือ​ ​088-5934609

Map.https://goo.gl/maps/p9WNdEsG3fsGvhVh9

Please follow and like us: