วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (ปวส.ทุกสาขา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา

หมดเขต รับสมัคร 19 พฤษภาคม 2566