ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (31/5/66)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,950 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัครที่กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมดเขตรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม