ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจัางเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นายช่าง CCTV 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเลคทรอนิคส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท

ดาวโหลดรายละเอียด