ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 18 อัตรา

ท่าอากาศยานพิษณุโลก กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฎิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่ง พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 18 อัตรา

ใช้วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 – 45 ปี
เงินเดือน 11500 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2566

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: