วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ก.พ.66)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา

ใช้วุฒิ ปวส ทุกสาขา

เงินเดือน 9000 / ทำครบ 6 เดือน 9500 ครบ 12 เดือน 10000 บาท

สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องงานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ https://bit.ly/3JvvJqg