คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้)

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

1.1 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,950 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,950 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม                                         

  1. พนักงานราชการ (เงินรายได้)

2.1 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    

2.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  7  อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัคร พนง (เงินรายได้)
สมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
บสมัครงานพนักงานราชการ

Please follow and like us: