คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง
ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เงินเดือน 12430 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2566

ประกาศขยายรับสมัคร 29-65 พนักงานทั่วไป
ประกาศรับสมัคร 29-65 พนักงานทั่วไป
ใบสมัครงานพนักงานราชการ