คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,950.-

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2566
สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ ได้ที่
หน่วยบุคคล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000.

ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร รายละเอียด

.