คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ หน่วยบุคคล ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร