คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พานิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://www.medsci.nu.ac.th/?p=12510