ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน 4 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
    เงินเดือน 11680 บาท
  • คนสวน จำนวน 1 อัตรา
    เงินเดือน 9000 บาท
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
    เงินเดือน 9000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อนการศึกษาพิษณุโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 055 009 546

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: