สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ฯ
เงินเดือน 10,000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ทาง สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 – 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม