โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
ปวส.ทันตะฯ / เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
ม.6 / เงินเดือน 10500

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม