โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฯ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เงินเดือน 13470 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางด้านสาขาเคมี

รับสมัคร ตั้งแต่วันนึ้ – 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

Please follow and like us: