โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่สํานักงานบุคคล

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงานบุคคล จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13470 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์ศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจบริการ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

ะยื่นใบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!