โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
รายละเอียดตามเอกสารแนบ