สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
เงินเดือน 14070 บาท
ใช้วุฒิ ปวช ปวท ปวส. ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับสมัครทาง Email ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565

รายละเอียดและใบสมัคร

Please follow and like us: