วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก งานครูที่ปรึกษา#ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

📅 ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคา 2565 📅 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055252034 ต่อ 111

error: Content is protected !!