อบต.วังยาง รับสมัคร คนงาน (ไม่จำกัดวุฒิ)

ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท รับสมัคร 13 – 22 มกราคม 2564