ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี เอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ สามารถดูแลสวนได้
เงินเดือน 9,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เบอร์ 055-009546

รายละเอียดเพิ่มเติม