สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง
– ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ประสาน งานโครงการ TO BE NUMBER ONE 1 อัตรา
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 14 มกราคม 2564 – 20 มกราคม 2564

อัตราเงินเดือนๆละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 กันยายน 2564

สมัครงานและยื่นเอกเอกสารได้ที่
ห้องงานพัสดุ-ก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2
อาคาร 3 (ตึก 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (แถวริมน้ำ)
สนใจติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม
055 252052 ต่อ 241-2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งเอกสารแนบ
รายละเอียดเพ่ิมเติม
หรือติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ http://www.plkhealth.go.th/www/news.php