ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9500 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เบอรืติดต่อ 055- 322824 – 6 ต่อ 128

รายละเอียดเพิ่มเติม