ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2564