กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ลูกจ้างรายวัน)

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2564 (ในวันเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ shorturl.at/sIJVW
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5596-1148 หรือ 095-635-5098 (นางสาวทัตทริยา เรือนคำ)