โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก