รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดต 8 มีนาคม 2564 จำนวน 28 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก 8 มีนาคม 2564 จำนวน 28 อัตรา

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน พิษณุโลก

กองอาสารักษาดินแดน
หมดเขต 10 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบจ.พิษณุโลก 6 อัตรา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คนสวน 1 อัตรา
หมดเขต 16 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
หมดเขต 12 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 17520 บาท

ประกาศขยายรับสมัคร นิติกร
ประกาศรับสมัคร 1-64 นิติกร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf
หมดเขต 31 มีนาคม 2564

พนักงานทั่วไป 2 อัตรา วันละ 320 บาท (ม.6 / ปวช.)

ประกาศขยายรับสมัคร พนักงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.
หมดเขต 31 มีนาคม 2564

แม่บ้าน 6 อัตรา วันละ 320 บาท (ป.3)

ประกาศขยายรับสมัคร พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
ประกาศพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.
หมดเขต 31 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วันละ 320 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

ประกาศรับสมัคร 3 -64 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.
หมดเขต 12 มีนาคม 2564

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา หมดเขต 25 มี.ค.64 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา หมดเขต 12 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 อัตรา

นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา
รับสมัคร 26 มีนาคม – 26 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม