ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (ปวส.ทุกสาขา)

ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 13800 บาท

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (ปวส.เครื่องกล หรือ เขียนแบบเครื่องกล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม