ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
คุณสมบัติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ พลศึกษา

รับสมัครตั้งแต่ 20 – 26 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

error: Content is protected !!