รวมงานราชการพิษณุโลก 8 ก.พ.64 จำนวน 21 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก 8 กุมภาพันธ์ 2564

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
นิติกร 1 อัตรา
หมดเขต 25 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก
เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.2) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.2)  1 อัตรา
พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.2)  1 อัตรา
รับสมัคร 8 – 15 ก.พ.64
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
พนักงานทั่วไป 2 อัตรา
หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพลทหารราบที่ 4
นายสิบ 14 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว พิษณุโลก
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
หมดเขต 11 ก.พ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม