อำเภอเมืองพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างฯ (ม.6 / ปวช.ทุกสาขา)

ใช้วุฒิ ม.6 / ปวช. / เทีนยได้ไม่ต่ำกว่านี้
เงินเดือน 9000 บาท
รับสมัคร 8 – 16 เมษายน 2564