ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว พิษณุโลก รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมานักสังคมสงเคราะห์ โดยสามารถสมัครได้ในระหว่างวันที่ 5 – 11 ก.พ. 2564 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5530 2232