สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

นิติกร 1 อัตรา
ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา
เงินเดือน ปวช 11280 บาท/ ปวท 13010 บาท/ ปวส. 13800 บาท

พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช 11280 บาท/ ปวท 13010 บาท/ ปวส. 13800 บาท

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช 11280 บาท/ ปวท 13010 บาท/ ปวส. 13800 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ตั้งแต่ 1 – 8 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม