สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) 2 อัตรา
ป.ตรี สถิติประยุกข์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 15000 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งแต่ 7 – 9 เมษายน 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม