วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รับสมัครงาน 6 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา / 13000 บาท
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา / 13000 บาท
เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา / 13000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา / 6000 (ม.3/ม.6)
สวน สนามและซ่อมบำรุง 1 อัตรา / 6000 (ม.3/ม.6)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!