สำนักงานคลังพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงานการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ระหว่างวันที่ 19-28 พ.ค. 2564 อัตราเงินเดือน รวมค่าครองชีพ 13,285 บาท

error: Content is protected !!