กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน พิษณุโลก รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นกองอาสารักษาดินแดน

กำหนดวันรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มงานความมั่นคงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกชั้น 3 (หลังเก่า)