บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักพัฒนาสังคม (ป.ตรีทุกสาขา)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา่ราชการ 08.30-16.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-265017

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: