บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักพัฒนาสังคม (ป.ตรีทุกสาขา)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา่ราชการ 08.30-16.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-265017