โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (ป.6 – ม.3)

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดำเนินงานของส่วนราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9600 บาท
วุฒิ ม.3

ตำแหน่ง : พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
เงินเดือน 9600 บาท
วุฒิ ป.6

ตั้งแต่วันที่ 15 -25 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม