โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครงาน 3 อัตรา (ม.3 – ป.ตรี)

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2563