รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ 23 สิงหาคม 2563

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
หมดเขต 24 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบึงระมาณ
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
หมดเขต 3 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 1 อัตรา หมดเขต 31 สิงหาคม 2563
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์ 1 อัตรา หมดเขต 24 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
พนักงานเปล 1 อัตรา
หมดเขต 31 สิงหาคม 2563
ประกาศขยายเวลา คลิ๊ก

 ประกาศรับสมัคร เปล
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ.
  แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.

โรงพยาบาลพุทธชินราช
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 https://budhosp.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการพัฒนาชุมชน
อาสาพัฒนา(อสพ.) 1 อัตรา
รับสมัคร 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม