รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดต 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 127 อัตรา

รวมตำแหน่งงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ 16 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ในวัน
และเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0 5596 7444

เทศบาลตำบลหัวรอ 9 อัตรา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คนงาน 2 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพิษณุโลก 92 อัตรา

พื้นที่รับสมัคร
อำเภอเมืองพิษณุโลก 2 อัตรา
อำเภอวังทอง 78 อัตรา
อำเภอนครไทย 2 อัตรา
อำเภอบางกระทุ่ม 10 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.พรหมพิราม 3 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
คนงาน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัคร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกหมดเขต 18 พฤศจิกายน 2563

ดูแลเด็ก 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หมดเขตรัับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 3 อัตรา

พนักงานพิมพ์ 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 14 อัตรา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 96 7939
ประกาศรับสมัครฯ
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 5 อัตรา

พนักงานทั่วไป 2 อัตรา
พนักงานห้องบัตร 2 อัตรา
ช่างเทคนิค 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 96 7939
ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป พนักงานห้องบัตร ช่างเทคนิค
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf

ติดต่อสอบถามทาง Inbox facebook ที่ https://www.facebook.com/pidlokjob