โรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราช มีความประสงค์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15000 – 16500 บาท / เดือน
  • ป.ตรี ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 21,000 – 23,100 บาท / เดือน
  • ป.ตรี ทางแพทยศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จากแพทยสภา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15000 – 16500 บาท / เดือน
  • ป.ตรี สาขาการพยาบาล และมีประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 11 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา
Please follow and like us: